MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Tìm ý đúng cho luận điểm sau: “Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ ngày càng hiện đại, giai cấp công nhân:

  • A. Giảm về số lượng và nâng cao về chất lượng.
  • B. Tăng về số lượng và nâng cao về chất lượng.
  • C. Giảm về số lượng và có trình độ sản xuất ngày càng cao
  • D. Cả a, b và c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA