AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dân chủ được xem xét dưới góc độ nào?

  • A. Phạm trù chính trị
  • B. Phạm trù lịch sử
  • C. Phạm trù văn hoá
  • D. Cả a, b và c 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>