YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Số lượng tôn giáo lớn và số lượng tín đồ của các tôn giáo đó  ở nước ta có khoảng bao nhiêu?

  • A. 6 tôn giáo với khoảng 30 triệu tín đồ
  • B. 6 tôn giáo với khoảng 20 triệu tín đồ
  • C. 5 tôn giáo với khoảng 15 triệu tín đồ
  • D. Cả a, b và c đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 94747

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA