ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  “Muốn xây dựng CNXH, trước hết cần có những con người XHCN” được Bác nói ở đâu?

  • A. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng 1951.
  • B. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng 1960.
  • C. Hội nghị bồi dưỡng lãnh đạo các cấp toàn miền Bắc tháng 3.1961.
  • D. Bác nói chuyện tại Đại hội công đoàn toàn quốc lần thứ II ngày 9.3.1961
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94770

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1