ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Động lực cơ bản, chủ yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa là?

  • A. Giai cấp nông dân.
  • B. Giai cấp công nhân
  • C. Giai cấp tư sản.
  • D. Cả a,b,c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94631

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1