• Câu hỏi:

  Những nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán đầu thế kỷ XIX?

  • A. Grắccơ Babớp, Xanh Ximông,  Sáclơ Phuriê
  • B. Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, Rôbớt Ôoen
  • C. Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê, G. Mably
  • D. Xanh Ximông, Giăng Mêliê, Rôbớt Ôoen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC