ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân do các yếu tố khách quan nào quy định?

  • A. Địa vị kinh tế - xã hội và đặc điểm chính trị - xã hội
  • B. Là con đẻ của nền đại công nghiệp 
  • C. Do sự phát triển của lực lượng sản xuất hiện đại
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94660

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1