ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Bản chất của tôn giáo là gì?

  • A. Là sự phản ánh hiện thực khách quan và tồn tại xã hội.
  • B. Là sự phản ánh thế giới quan của con người đối với xã hội.
  • C. Là một hình thái ý thức xã hội nó phản ánh một cách hoang đường hư ảo cái hiện thực khách quan vào đầu óc con người. Tôn giáo thể hiện sự bất lực của con người trước tự nhiên và xã hội
  • D. Cả a, b và c 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94740

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1