ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Những điều kiện và tiền đề khách quan nào dẫn đến sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học:

  • A. Sự ra đời và phát triển của nền đại công nghiệp tư bản chủ nghĩa 
  • B. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân công nghiệp 
  • C. Những thành tựu khoa học tự nhiên và tư tưởng lí luận đầu thế kỉ 19
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94579

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1