ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế của chủ nghĩa xã hội không tưởng là?

  • A. Do trình độ nhận thức của những nhà tư tưởng.
  • B. Do khoa học chưa phát triển.
  • C. Do những điều kiện lịch sử khách quan quy định.
  • D. Cả a, b, c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94568

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1