AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát hiện ra sự phân chia xã hội thành giai cấp và đấu tranh giai cấp là công lao của:

  • A. Các Mác 
  • B. Ph.Ăng ghen
  • C. V.I. Lênin
  • D. Các nhà sử học tư sản trước Mác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>