ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Chọn từ thích hợp điền vào ô trống “đối với chúng ta, chủ nghĩa cộng sản không phải là một ….(1) cần phải sáng tạo ra, không phải là một …(2) mà hiện thực phải khuôn theo. Chúng ta gọi chủ nghĩa cộng sản là một phong trào….(3) nó xoá bỏ trạng thái hiện nay” (C.Mác: Hệ tư tưởng Đức).

  • A. Lý tưởng(1), trạng thái (2), hiện thực (3)
  • B. Trạng thái(1), lý tưởng (2), hiện thực (3)
  • C. Trạng thái (1), hiện thực (2), lý tưởng (3)
  • D. Hiện thực (1), lý tưởng (2), trạng thái (3)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA