AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ai đã nêu ra tư tưởng: trình độ giải phóng xã hội được đo bằng trình độ  giải phóng phụ nữ?

  • A. Xanh Ximông
  • B. Sáclơ Phuriê
  • C. Grắccơ Babớp
  • D. Rôbớt Ôoen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>