ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nội dung cơ bản và trực tiếp để xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay là gì?

  • A. Phát triển kinh tế - xã hội
  • B. Nâng cao trình độ dân trí cho nhân dân lao động
  • C. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc
  • D. Giải phóng người phụ nữ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94757

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1