YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã tiến hành thực nghiệm xã hội cộng sản trong lòng xã hội tư bản?

  • A. Xanh Ximông
  • B. Sáclơ Phuriê
  • C. Grắccơ Babớp
  • D. Rôbớt Ôoen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Mã câu hỏi: 94563

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA