ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng nào đã nói đến  vấn đề giai cấp và xung đột giai cấp .

  • A. Xanh Ximông
  • B. Sáclơ Phuriê
  • C. Rôbớt Ôoen
  • D. Grắccơ Babớp
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94557

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1