ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Câu “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại”là của ai?

  • A. C.Mác
  • B. C.Mác & Ph.Ăng ghen
  • C. V.I Lênin
  • D. Hồ Chí Minh
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 94712

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1