ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tôn giáo là một phạm trù lịch sử bởi vì:

  • A. Là sản phẩm của con người.
  • B. Là do điều kiện kinh tế - xã hội sinh ra.
  • C. Tôn giáo ra đời, tồn tại và biến đổi trong một giai đoạn lịch sử nhất định của loài người.
  • D. Tôn giáo sẽ tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của lịch sử nhân loại
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94745

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1