ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  V.I. Lênin mất ngày tháng năm nào?

  • A. 22.4.1924
  • B. 21.1.1924
  • C. 21.1.1922
  • D. 28.1.1924
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94597

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1