ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  C. Mác và Ph. Ăngghen đã dựa vào những phát kiến nào để xây dựng luận chứng về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

  • A. Chủ nghĩa xã hội không tưởng – phê phán
  • B.  Chủ nghĩa duy vật lịch sử và Học thuyết giá trị thặng dư
  • C. Triết học cổ điển Đức và Kinh tế chính trị học cổ điển Anh.
  • D. Cả ba đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94594

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1