AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tổ chức nào đóng vai trò trụ cột trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay?

  • A. Đảng cộng sản Việt Nam 
  • B. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
  • C. Mặt trận Tổ quốc
  • D. Các đoàn thể nhân dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>