• Câu hỏi:

  Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên được thành lập ở đâu?

  • A. Công xã Pari
  • B. Nga
  • C. Ba Lan
  • D. Trung Quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC