ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khái niệm “Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa” do tổ chức nào sau đây nêu ra?

  • A. Đảng Cộng sản Liên Xô
  • B. Đảng Cộng sản Trung Quốc
  • C. Đảng Cộng sản Việt Nam 
  • D. Quốc tế cộng sản (Quốc tế III)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94694

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1