ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nguồn gốc kinh tế - xã hội của tôn giáo là:

  • A. Trình độ phát triển lực lượng sản xuất
  • B. Do sự bần cùng về kinh tế, áp bức về chính trị của con người
  • C. Do sự thất vọng, bất lực của con người trước những bất công xã hội
  • D. Cả a, b và c
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94744

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1