ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Quy luật hình thành và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam

  • A. Chủ nghĩa Mác, tư tưởng Hồ Chí Minh và phong trào công nhân
  • B. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phong trào công nhân
  • C. Chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước
  • D. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94668

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1