ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu của giai đoạn thứ nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa là  gì?

  • A. Giải phóng con người, giải phóng xã hội
  • B. Giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động
  • C. Xóa bỏ bóc lột đem lại đời sống ấm no cho nhân dân
  • D. Cả ba đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 94626

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1