• Câu hỏi:

  Quốc tế cộng sản là tên gọi khác của

  • A. Quốc tế I
  • B. Quốc tế II
  • C. Quốc tế III
  • D. Hội liên hiệp công nhân quốc tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC