AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa giai cấp công nhân là:

  • A. Giai cấp nghèo khổ nhất
  • B. Giai cấp không có tư liệu sản xuất, đi làm thuê cho nhà tư bản, bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư
  • C. Giai cấp có số lượng đông trong dân cư
  • D. Cả a, b và c đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>