AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tỷ suất lợi tức là:

  • A. Tỷ lệ phần trăm giữa giá trị thặng dư và tổng số tư bản cho vay.
  • B. Tỷ lệ phần trăm giữa lợi tức và tổng số tư bản cho vay.
  • C. Tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận và tổng số tư bản cho vay.
  • D. Tỷ lệ phần trăm giữa tỷ suất lợi nhuận và tổng số tư bản cho vay.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>