• Câu hỏi:

  Hai thuộc tính cơ bản của hàng hóa là:

  • A. Giá trị sử dụng và công dụng.
  • B. Giá trị sử dụng và giá trị.
  • C. Giá trị và giá trị trao đổi.
  • D. Giá trị và giá cả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC