YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hai thuộc tính cơ bản của hàng hóa là:

  • A. Giá trị sử dụng và công dụng.
  • B. Giá trị sử dụng và giá trị.
  • C. Giá trị và giá trị trao đổi.
  • D. Giá trị và giá cả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94391

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA