• Câu hỏi:

  Chức năng của Kinh tế chính trị bao gồm:

  • A. Nhận thức; nghiên cứu; phương pháp luận; tư tưởng.
  • B. Nhận thức; thực tiễn; phương pháp luận; cơ sở lý luận.
  • C. Nhận thức; thực tiễn; phương pháp luận; tư tưởng.
  • D. Nhận thức; thực tiễn; tư duy; tư tưởng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC