YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chức năng của Kinh tế chính trị bao gồm:

  • A. Nhận thức; nghiên cứu; phương pháp luận; tư tưởng.
  • B. Nhận thức; thực tiễn; phương pháp luận; cơ sở lý luận.
  • C. Nhận thức; thực tiễn; phương pháp luận; tư tưởng.
  • D. Nhận thức; thực tiễn; tư duy; tư tưởng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94370

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA