YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thời gian lao động xã hội cần thiết có thể do thời gian lao động cá biệt của nhà sản xuất:

  • A. Cung ứng nhiều loại hàng hóa khác nhau cho thị trường quyết định.
  • B. Cung ứng một loại hàng hóa cho thị trường quyết định.
  • C. Cung ứng đại bộ phận một loại hàng hóa cho thị trường quyết định.
  • D. Cung ứng đại bộ phận một loại dịch vụ cho thị trường quyết định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94401

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA