• Câu hỏi:

  Thời gian lao động xã hội cần thiết có thể do thời gian lao động cá biệt của nhà sản xuất:

  • A. Cung ứng nhiều loại hàng hóa khác nhau cho thị trường quyết định.
  • B. Cung ứng một loại hàng hóa cho thị trường quyết định.
  • C. Cung ứng đại bộ phận một loại hàng hóa cho thị trường quyết định.
  • D. Cung ứng đại bộ phận một loại dịch vụ cho thị trường quyết định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC