• Câu hỏi:

  Tiến bộ xã hội xét về thực chất là:

  • A. Giải phóng con người và phát triển lực lượng sản xuất.
  • B. Giải phóng lực lượng sản xuất và phát triển con người toàn diện.
  • C. Giải phóng và phát triển con người toàn diện.
  • D. Giải phóng và phát triển toàn diện xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC