YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các nhân tố thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế bao gồm:

  • A. Con người; kỹ thuật – công nghệ; cơ cấu kinh tế; thể chế chính trị.
  • B. Vốn; con người; kỹ thuật –công nghệ; cơ cấu kinh tế; thể chế chính trị.
  • C. Vốn; con người; cơ cấu kinh tế; thể chế chính trị.
  • D. Vốn; kỹ thuật – công nghệ; cơ cấu kinh tế; thể chế chính trị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94380

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA