• Câu hỏi:

  Chi phí lưu thông gồm hai loại chính là:

  • A. Chi phí bao bì và chi phí lưu thông bổ sung.
  • B. Chi phí lưu thông thuần túy và chi phí vận chuyển.
  • C. Chi phí lưu thông thuần túy và chi phí lưu thông bổ sung.
  • D. Chi phí lưu thông thuần túy và chi phí lưu thông không thuần túy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC