• Câu hỏi:

  Bản chất của tiền công trong CNTB là:

  • A. Giá cả của hàng hóa lao động.
  • B. Giá cả của hàng hóa sức lao động.
  • C. Giá cả của hàng hóa.
  • D. Cả a và b.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC