• Câu hỏi:

  Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa:

  • A. Năng suất lao động và lao động phức tạp.
  • B. Năng suất lao động; lao động giản đơn và lao động phức tạp.
  • C. Lao động giản đơn và lao động phức tạp.
  • D. Năng suất lao động và cường độ lao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC