YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa:

  • A. Năng suất lao động và lao động phức tạp.
  • B. Năng suất lao động; lao động giản đơn và lao động phức tạp.
  • C. Lao động giản đơn và lao động phức tạp.
  • D. Năng suất lao động và cường độ lao động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94402

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA