• Câu hỏi:

  Nguồn gốc của tích tụ tư bản là:

  • A. Sản phẩm thặng dư.
  • B. Vốn tự có của nhà tư bản.
  • C. Giá trị thặng dư.
  • D. Cả a và c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC