YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguồn gốc của tích tụ tư bản là:

  • A. Sản phẩm thặng dư.
  • B. Vốn tự có của nhà tư bản.
  • C. Giá trị thặng dư.
  • D. Cả a và c.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94447

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA