YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giá trị thặng dư siêu ngạch còn được gọi là:

  • A. Hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư tương đối.
  • B. Hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tương đối.
  • C. Hình thức biến tướng của giá trị thặng dư tuyệt đối.
  • D. Hình thức biến tướng của sản phẩm thặng dư tương đối.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94436

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA