YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tăng năng suất lao động sẽ làm cho:

  • A. Giá trị một đơn vị hàng hóa tăng.
  • B. Giá trị một đơn vị hàng hóa không đổi.
  • C. Giá trị một đơn vị hàng hóa giảm.
  • D. Giá trị một đơn vị sản phẩm giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA