• Câu hỏi:

  Giá trị sử dụng của hàng hóa là:

  • A. Giá trị của hàng hóa có thể thỏa mãn một hoặc một số nhu cầu của con người.
  • B. Công dụng của hàng hóa có thể thỏa mãn một hoặc một số nhu cầu của sản xuất.
  • C. Công dụng của hàng hóa có thể thỏa mãn một hoặc một số giá trị của con người.
  • D. Công dụng của hàng hóa có thể thỏa mãn một hoặc một số nhu cầu của con người.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC