AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để sức lao động biến thành hàng hóa là:

  • A. Người lao động phải được mua bán; người lao động không có tư liệu sản xuất.
  • B. Người lao động phải được tự do; người lao động không có tư liệu sản xuất.
  • C. Người lao động phải được tự do; người lao động có tư liệu sản xuất.
  • D. Người lao động phải được tự do; người lao động không có tư liệu tiêu dùng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>