YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động, khi sử dụng sẽ tạo ra:

  • A. Giá trị mới bằng giá trị bản thân nó.
  • B. Giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó.
  • C. Giá trị mới nhỏ hơn giá trị bản thân nó.
  • D. Giá trị sử dụng mới lớn hơn giá trị sử dụng bản thân nó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94424

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA