• Câu hỏi:

  Nguồn gốc của tập trung tư bản là:

  • A. Các tư bản trong xã hội.
  • B. Các tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội.
  • C. Các tư bản cá biệt của các nước.
  • D. Cả a và b.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC