AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giá trị trao đổi là:

  • A. Quan hệ về lượng mà giá trị sử dụng này đổi lấy giá trị sử dụng khác.
  • B. Quan hệ tỷ lệ về lượng mà giá trị này đổi lấy giá trị khác.
  • C. Quan hệ tỷ lệ về chất mà giá trị sử dụng này đổi lấy giá trị sử dụng khác.
  • D. Quan hệ tỷ lệ về lượng mà giá trị sử dụng này đổi lấy giá trị sử dụng khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>