• Câu hỏi:

  Phân loại tái sản xuất theo quy mô bao gồm:

  • A. Tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng.
  • B. Tái sản xuất cá biệt và tái sản xuất mở rộng.
  • C. Tái sản xuất xã hội và tái sản xuất mở rộng.
  • D. Tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất cá biệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC