YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phân loại tái sản xuất theo quy mô bao gồm:

  • A. Tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng.
  • B. Tái sản xuất cá biệt và tái sản xuất mở rộng.
  • C. Tái sản xuất xã hội và tái sản xuất mở rộng.
  • D. Tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất cá biệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 94371

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA