MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Nguồn gốc của lợi tức là:

  • A. Một phần sản phẩm thặng dư do công nhân tạo ra trong sản xuất.
  • B. Một phần lợi nhuận do công nhân tạo ra trong sản xuất.
  • C. Một phần giá trị thặng dư do công nhân tạo ra trong sản xuất.
  • D. Một phần ngoài chi phí do công nhân tạo ra trong sản xuất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA