MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Tuần hoàn của tư bản công nghiệp là sự thống nhất của những hình thái tuần hoàn nào?

  • A. Tư bản lưu thông; tư bản sản xuất và tư bản hàng hóa.
  • B. Tư bản tiền tệ; tư bản sản xuất và tư bản cho vay.
  • C. Tư bản tiền tệ; tư bản sản xuất và tư bản hàng hóa.
  • D. Tư bản tiền tệ; tư bản trao đổi và tư bản hàng hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA