YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa là:

  • A. Lao động cụ thể và lao động phức tạp.
  • B. Lao động cụ thể và lao động giản đơn.
  • C. Lao động cụ thể và lao động trừu tượng.
  • D. Lao động phức tạp và lao động trừu tượng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 94396

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA