• Câu hỏi:

  Quy luật giá trị đòi hỏi sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở:

  • A. Hao phí lao động cá biệt cần thiết.
  • B. Hao phí lao động giản đơn cần thiết.
  • C. Hao phí lao động xã hội cần thiết.
  • D. Hao phí lao động phức tạp cần thiết.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC